เปิด 24 โครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 ที่น้อยคนรู้

คอมเมนต์:

24 โครงการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ประชาชนไม่เคยรู้มาก่อน

    เปิด 24 โครงการที่น้อยคนจะรู้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ด้วยความรักและห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน สะท้อนผ่านการทรงงานเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

    1. พระราชทานแนวพระราชดำริพัฒนาแหล่งน้ำ 116 โครงการ

 

Sponsored Ad

 

    กรมชลประทานน้อมนำพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ติดตาม ขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการพระราชดำริให้สมบูรณ์ รวมถึงน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการบริหารน้ำของประเทศ

    2. พระราชทาน 40 ล้านบาท ฟื้นฟูโรงเรียนในภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย

 

Sponsored Ad

 

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 40 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ และแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนจนจบปริญญาตรี

    3. รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.จันทบุรี เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำ

 

Sponsored Ad

 

    4. พระราชทานเงิน 100 ล้านให้โรงพยาบาลศิริราช

    ทรงให้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับพระราชทานเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร

 

Sponsored Ad

 

    5. พระราชทานเงิน 10 ล้าน ช่วยโรงเรียนประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    6. พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ติดถ้ำหลวง หรือเหตุการณ์หมูป่า

 

Sponsored Ad

 

    7. พระราชทานที่ดินกว่า 2 พันไร่ เพื่อประโยชน์ทางราชการ

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยจำนวน 9 แห่ง รวมแล้วกว่า 2 พันไร่ เพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการและสถานที่ทำงานต่อไป

 

Sponsored Ad

 

    8. พระราชทานเงิน 80 ล้านให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

    9. พระราชทานเงิน 2.4 พันล้าน ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล 27 แห่ง

Sponsored Ad

    10. "เลอตอ" โครงการหลวงแห่งใหม่ พลิกฟื้นชีวิตชาวเขาปกาเกาะญอ

    พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินตามรอยในหลวงราชการที่ 9 ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพระราชดำริสุดท้ายของในหลวงรัชการที่ 9 คือ โครงการหลวงเลอตอ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา

    11. โครงการอนุรักษ์ช้างป่า พัชรสุธาคชานุรักษ์

    12. พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่า จ.ลำปาง

    13. ช่วยเหลือโครงการราษฎรที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) ไว้กว่า 10 โครงการ

    14. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

    15. โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ กาญจนบุรี

    16. พระราชทานหน้ากาก 2 ล้านชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ 132 เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 50 เครื่อง และอุปกรณ์อื่นๆ ทางการแพทย์

    17. พระราชทานถุงยังชีพบรรเทาทุกข์จำนวน 1.7 แสนครัวเรือน

    18. พระราชทานนวัตกรรมเครื่องตรวจหาเชื้อ แก่ 20 รพ.

    19. พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพ 8 คัน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์แพทย์ชายแดนภาคใต้

    20. พระราชทานรถตรวจเชื้อนิรภัย 13 คัน

    21. พระราชทานเครื่องบินเล็ก 3 คัน ให้กองทัพบกไทยได้ลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชน

    22. โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำดีด้วยหัวใจ"

    23. พระราชทานทุนการศึกษา มทศ. 11 รุ่น

    24. พระราชทานเงิน 20 ล้าน สร้างศูนย์อพยพให้ชาวบางสะพาน

    เป็นเวลาหลายปีแล้วที่พระองค์ท่านทรงสร้างและดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่กันอย่างผาสุข สมดังพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

ที่มา : thaimoveinstitute

บทความที่คุณอาจสนใจ