เปิดพระตำหนัก "ทิพย์พิมาน" ที่ประทับ "สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน" ที่งดงามดั่งสวรรค์บนดิน

คอมเมนต์:

งดงามดั่งสวรรค์บนดิน พระตำหนักทิพย์พิมาน ที่ประทับ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

        วันนี้เราขอพาทุกคนไปชมความงามของ "พระตำหนักพิมานมาศ" เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้น ณ ริมหาด สนามบินอู่ตะเภา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เมื่อครั้งเสด็จนิวัตประเทศไทย 

        เดิมเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

Sponsored Ad

 

        พระตำหนักพิมานมาศ เป็นพระตำหนัก 2 ชั้น ทาสีขาว บริเวณรอบๆ พระตำหนักประดับประดาไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ปัจจุบัน พระตำหนักพิมานมาศเป็นพระตำหนักที่อยู่ในการดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระองค์จะเสด็จมาประทับบ้าง เป็นครั้งคราว

 

Sponsored Ad

 

        รวมไปถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้เสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักแห่งนี้เพื่อทรงรักษาพระอาการประชวรและเปลี่ยนพระอิริยาบถอยู่เนื่อง

        เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปประดิษฐาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

Sponsored Ad

 

        ซึ่งภายในพระตำหนักมี หอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรได้มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอนุรักษ์ 

 

Sponsored Ad

 

        และสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติผ่านงานศิลปะแขนงต่างๆ ดังพระราชปณิธานว่า งานศิลปะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุข ข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย

        ด้วยพื้นที่ขนาด 3 ไร่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ (Pimarnthip Art Gallery) เป็นอาคาร 2 ชั้นเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ 

 

Sponsored Ad

 

        รวมทั้งผลงานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและน้ำหอมที่โปรดให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Sponsored Ad

        สกัดจากดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนานาชนิดภายใต้เครื่องหมายการค้า CM 1957 ของบริษัท สยาม กลิตเตอร์ส 1957 โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดอาคารหอศิลป์พิมานทิพย์อย่างเป็นทางการ

ที่มา : LIEKR

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ