รู้ไว้! เปิดสิทธิคนไทย เกิดเหตุฉุกเฉิน รักษาฟรีได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ

คอมเมนต์:

หากเกิดเหตุการณ์วิกฤต ฉุกเฉิน สามารถ รักษาฟรี 72 ชั่วโมงแรก (3 วัน) ให้พ้นภาวะวิกฤต >>>(รายละเอียดเพิ่มเติมในบทความ)

    ทราบหรือไม่? ทุกคนมีสิทธิรักษาพยาบาลแบบวิกฤตได้ฟรี!! น้อยคนมากที่จะรู้ เพราะโรงพยาบาลไม่เคยบอก คุณครูไม่เคยสอน!! #อ่านดีๆมีประโยชน์มาก สิทธิ UCEP (ยูเซป) เป็นสิทธิที่รัฐบาลทำให้ประชาชนคนไทยทุกคน

    UCEP คืออะไร UCEP คือ นโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP) กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญา 3 กองทุน(กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, กองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) และในอนาคตจะขยายไปยังกองทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดความครอบคลุม ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันจะทําให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับ การคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการ อย่างปลอดภัยโดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคและความเสี่ยงของการดูแลรักษา

 

Sponsored Ad

 

    หากเกิดเหตุการณ์วิกฤต ฉุกเฉิน สามารถ รักษาฟรี 72 ชั่วโมงแรก (3 วัน) ให้พ้นภาวะวิกฤต โดยจะรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ใกล้ผู้ป่วยที่สุด จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ “เจ็บป่วย ฉุกเฉิน วิกฤติ มีสิทธิทุกที่”

 

Sponsored Ad

 

    โดยต้องเป็น โรงพยาบาลเอกชนที่ผู้ป่วยไม่ได้มีสิทธิอยู่แล้ว เช่น สิทธิบัตรทอง, กองทุนประกันสังคม, สิทธิสวัสดิการข้าราชการ

อาการแบบไหน ได้รับสิทธิ UCEP (ยูเซป) รักษาฟรี?

 

Sponsored Ad

 

    1.หมดสติไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ

    2.หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง

    3.ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วมด้วย

    4.เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง

    5.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด

    6.มีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

ใครบ้างใช้สิทธิ UCEP (ยูเซป) ได้?

 

Sponsored Ad

 

    ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่สุด จะเป็น รพ. ใดก็ได้ได้ทุกที่ ที่ผู้ป่วยไม่ได้มีสิทธิ ทั้ง 3 สิทธิ คือ สิทธิบัตรทอง, สิทธิกองทุนประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

Sponsored Ad

 

    1.ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ โทร. 02-872-1669
    2.สายด่วน สปสช. โทร. 1330
    3.เมื่อมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วประเทศ โทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลและภาพจาก matichon, taibann

บทความที่คุณอาจสนใจ