เตือนแล้วนะ ! แค่สาดน้ำวันสงกรานต์ "เสี่ยงเข้าห้องขัง" โทษนาน 10 ปี ปรับอีกหลายแสน !

คอมเมนต์:

เตือนแล้วนะ ! แค่สาดน้ำวันสงกรานต์ "เสี่ยงเข้าห้องขัง" โทษนาน 10 ปี ปรับอีกหลายแสน !

    นี่ก็ใกล้เข้ามาอีกแล้วสำหรับเทศกาลวันสงกรานต์ที่คนไทยนั้นรอคอยกันมานาน และยังเป็นวันหยุดยาวที่จะทำให้เรานั้นได้พบเจอกับครอบครัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหนึ่ง และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการที่คนนั้นต่างออกมาเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน แต่ใครจะรู้หละว่าการเล่นสาดน้ำนั้นมีข้อกฎหมายกำหนดอยู่ด้วยคือ...

    1.เดินผ่านคนเล่นน้ำสงกรานต์ รีบบอกแล้วว่า ไม่เล่นๆ จะไปทำธุระ แต่โครมมมม! เปียกจ้า 

 

Sponsored Ad

 

    “หากคุณสาดน้ำผู้อื่น โดยที่เขาไม่ยินยอมพร้อมใจ และแสดงเจตนาตั้งแต่แรกแล้วว่า เขาไม่ต้องการเปียก การกระทำของคุณจะมีความผิดในมาตรา 397 ต้องระวางโทษจำคุ…กไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

 

Sponsored Ad

 

    2. เดินผ่านคนเล่นน้ำสงกรานต์ รีบบอกแล้วว่า ไม่เล่นๆ แต่โดนสาดเปียก มือถือพัง เอกสารเสียหาย! 

    การกระทำในลักษณะดังกล่าว ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิ…ด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น แต่หากผู้กระทำมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล จะให้ทรัพย์สินของผู้ถูกสาดน้ำเสียหาย จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ต้องระวางโทษจำคุ…กไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

Sponsored Ad

 

    3.เดินผ่านคนเล่นน้ำสงกรานต์ สาดด! หญิงสาวเปียกไม่พอ แถมโดนล้วง คลำ คลึง! 

    การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดฐานกระทำอนาจ…าร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ต้องระวางโทษจำคุ…กไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีที่ลว…นลา…มหญิงสาว อายุยังไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 ผู้ใดกระทำอนาจ…ารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวางโทษจำคุ…กไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคแรก ผู้กระทําได้กระทําโดยด้วยประการใดๆ โดยใช้กําลังประทุษร้…าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทําให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่า ตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุ…กไม่เกิน 15 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

Sponsored Ad

 

    4.เดินผ่านคนเล่นน้ำสงกรานต์ โครมมมม! น้ำเย็นเจี๊ยบ น้ำสกปรก ราดจนเปียก 

    ถ้าเล่นน้ำเย็นไม่ถือว่าผิด แต่ถ้าเล่นน้ำเย็นผสมน้ำแข็ง และสาดไปที่ผู้ใดผู้หนึ่งด้วยความหวังผลให้คนผู้นั้นหัวร้างข้างแตก ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ต้องระวางโทษจำคุ…กไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ ผู้เล่นน้ำสงกรานต์สาดน้ำผสมน้ำแข็งไปโดนผู้อื่น จนหัวร้างข้างแตก โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ คือ ประมาท จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 ต้องระวางโทษจำคุ…กไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากผู้เล่นน้ำสงกรานต์นำน้ำสกปรกมาใช้สาดผู้อื่น จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 389 และมาตรา 397

ความเห็นจากชาวเน็ต

.

.

ข้อมูลและภาพจาก ทนายคู่ใจ

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ