ในหลวงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง-พระราชทานยศ พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

คอมเมนต์:

ในหลวงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง-พระราชทานยศ พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

    ในหลวง ร.10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พันเอกหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ดำรงตำแหน่งนายทหาร ประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ พระราชทานยศ พลตรีหญิง

    โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

 

Sponsored Ad

 

    พันเอกหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) และพระราชทานยศ พลตรีหญิง

 

Sponsored Ad

 

    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

.

.

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ