เผยภาพสุดน่ารัก "สุนัขหลวง" ทายาทคุณทองแดง ในหลวง ร.10 พระราชทานชื่อสุดไพเราะ

คอมเมนต์:

ทายาทคุณทองแดงของพ่อหลวง น่ารักมากค่ะ ❤️

    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบความสำเร็จ จากการ ผ ส ม เ ที ย ม น้ำ เ ชื้ อ แช่แข็งลูกคุณทองแดง ได้ลูกสุนัขใหม่ในครอบครัวคุณทองแดง รุ่นที่ 3 จำนวน 8 สุนัข

    เมื่อวานนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี, ผศ. น.สพ. ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์, ผศ. น.สพ. ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ, ผศ. สพ.ญ. ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง, น.สพ.นนทษิต ชุติญาณวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมแถลงความสำเร็จ หลังจากที่ทางคณะ ประสบความสำเร็จในการ ผ ส ม พั น ธุ์ จากน้ำเชื้อแช่แข็ง ลูกของคุณทองแดงได้เป็นผลสำเร็จ

 

Sponsored Ad

 


    ทั้งนี้ คุณทองแดง เป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งคุณทองแดง มีคู่ ผ ส ม คือ คุณทองแท้ เป็นสุนัขพันธุ์บาเซนจิ และมีการสืบสายเลือด 9 สุนัข ซึ่งปัจจุบัน ลูกสุนัขทั้ง 9 ได้เสียชีวิตหมดแล้ว แต่ยังมีสุนัขรุ่นหลานอีกจำนวนหนึ่ง ที่ปัจจุบันได้ลดลงเรื่อย ๆ

 

Sponsored Ad

 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้มีการขยายพันธุ์สายเลือดของคุณทองแดง โดยโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำน้ำเชื้อของ คุณทองเอกและคุณทองหยิบ ลูกของคุณทองแดง ที่เก็บไว้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งได้สุนัขหลวงใหม่ 2 ชุด ประกอบด้วย


ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Sponsored Ad

 

.

.

.

.

.

.

    - ชุดที่ 1 น้ำเชื้อของคุณทองเอก ลูกคุณทองแดง ลำดับที่ 3 ผ ส ม เ ที ย ม กับสุนัขหลวงชื่อ คุณแอสลี่ พันธุ์บาเซนจิ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 จนกระทั่งตั้งท้องและคลอดธรรมชาติที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวนทั้งหมด 5 สุนัข เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 และทรงพระราชทานชื่อ ดังนี้

            1. คุณทองโมกมัน เพศเมีย สีดำ

 

Sponsored Ad

 

            2. คุณทองศรีตรัง เพศเมีย สีน้ำตาล

            3. คุณทองพิกุล เพศเมีย สีน้ำตาล

            4. คุณทองอินทนิล เพศผู้ สีดำ

            5. คุณทองกันเกรา เพศผู้ สีน้ำตาล

    - ชุดที่ 2 น้ำเชื้อของคุณทองหยิบ ลูกคุณทองแดง ลำดับที่ 6 ผ ส ม เ ที ย ม กับสุนัขหลวงชื่อ คุณแอน พันธุ์บาเซนจิ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 จนกระทั่งตั้งท้องและคลอดธรรมชาติที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวนทั้งหมด 3 สุนัข เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 และทรงพระราชทานชื่อ ดังนี้

 

Sponsored Ad

 

            1. คุณทองชัยพฤกษ์ เพศผู้ สีน้ำตาล

            2. คุณทองรวงผึ้ง เพศผู้ สีน้ำตาล

            3. คุณทองจามจุรี เพศผู้ สีน้ำตาล


.

.

.

จากโพสต์ต้นฉบับ

ข้อมูลและภาพ จาก ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความที่คุณอาจสนใจ