ภาพชุดพระราชทาน “8 สุนัขหลวง” ทายาทแท้ๆ "คุณทองแดง" จากการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็ง

คอมเมนต์:

8 สุนัขหลวง 🐕 ครอบครัว "คุณทองแดง"

    พระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการถวายงานดูแลสุนัขหลวง และสุนัขทรงเลี้ยง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสุนัขหลวง ที่ทรงโปรดมากที่สุดคือ “คุณทองแดง”

    โดยคุณทองแดง ..เป็นสุนัขที่มีความซื่อสัตย์ อ่อนน้อม ถ่อมตน และเลี้ยงง่าย คุณทองแดง มีคู่ผสมชื่อ “คุณทองแท้” เป็นสุนัขพันธุ์บาเซนจิ มีการสืบสายเลือด จำนวน 9 สุนัข และมีลูก มีหลาน เพิ่มขึ้น ปัจจุบันลูกสุนัขทั้ง 9 สุนัข ได้เสียชีวิตทั้งหมดแล้ว แต่ยังมีสุนัขรุ่นหลานอยู่จำนวนหนึ่ง ที่ปัจจุบันก็ได้ลดลงเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น

 

Sponsored Ad

 

    ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงรักษา สืบสาน ต่อยอด ตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดให้มีการขยายพันธุ์สายเลือด ของคุณทองแดง

 

    ทรงโปรดให้ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายพันธุ์สายเลือด ของคุณทองแดง โดยผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็ง ลูกคุณทองแดง ชื่อ “คุณทองเอกและคุณทองหยิบ” ซึ่งเก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง ไว้เมื่อวันอังคารที่ 30 ส.ค.2548 การสืบสายเลือด ลูกสุนัขหลวง ชุดใหม่ จำนวน 2 ชุด ถือกำเนิดขึ้น

 

Sponsored Ad

 

    ล่าสุด 8 ต.ค. 62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าว “ครอบครัวคุณทองแดง”

 

Sponsored Ad

 

    ชุดที่ 1 น้ำเชื้อแช่แข็งของ “คุณทองเอก” (ลูกคุณทองแดง ลำดับที่ 3) ผสมเทียมกับสุนัขหลวงชื่อ “คุณแอสลี่” พันธุ์บาเซนจิ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.2562 จนประสบความสำเร็จตั้งท้อง และมีการคลอดลูกสุนัข ด้วยวิธีธรรมชาติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน 5 สุนัข เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 และทรงพระราชทานชื่อสุนัขทั้ง 5 สุนัข ดังนี้…

    คุณทองโมกมัน เพศเมีย สีดำ

 

Sponsored Ad

 

คุณทองศรีตรัง เพศเมีย สีน้ำตาล


คุณทองพิกุล เพศเมีย สีน้ำตาล


คุณทองอินทนิล เพศผู้ สีดำ

 

Sponsored Ad

 


คุณทองกันเกรา เพศผู้ สีน้ำตาล


    ชุดที่ 2 น้ำเชื้อแช่แข็งของ “คุณทองหยิบ” (ลูกคุณทองแดง ลำดับที่ 6) ผสมเทียมกับสุนัขหลวงชื่อ “คุณแอน” พันธุ์บาเซนจิ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ก.ค.2562 จนประสบความสำเร็จตั้งท้อง และมีการคลอดลูกสุนัขด้วยวิธีธรรมชาติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน 3 สุนัข เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ย.2562 และทรงพระราชทานชื่อทั้ง 3 สุนัข ดังนี้…


 

Sponsored Ad

 

คุณทองชัยพฤกษ์ เพศผู้ สีน้ำตาล


คุณทองรวงผึ้ง เพศผู้ สีน้ำตาล


คุณทองจามจุรี เพศผู้ สีน้ำตาล

Sponsored Ad

โดยสุนัขทั้ง 2 ชุดทั้ง 8 สุนัข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี

ข้อมูลและภาพจาก ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความที่คุณอาจสนใจ