เปิด ๑๐ เรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้ "เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ" เจ้าชายองค์น้อยของคนไทย

คอมเมนต์:

๑๐ เรื่องราว หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ" เจ้าชายน้อยของคนไทย

    ย้อนไปเมื่อครั้งงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า พระราชโอรสได้ทรงเจริญวัย ตั้งพระทัยศึกษา และทรงปฏิบัติสรรพกรณียกิจอันควรแก่ขัตติยกุมารได้อย่างดียิ่ง จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาและเฉลิมพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร"

    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงเป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีด้วยหัวใจ โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน โดยมีเรื่องราว ๑๐ เรื่องที่น้อยคนนักจะได้รู้เกี่ยวกับพระราชโอรสองค์เล็กองค์นี้

 

Sponsored Ad

 

    ๑. พระนามมงคลที่ได้รับพระราชทาน จาก รัชกาลที่ ๙

    พระนามของพระองค์นั้น พระอัยกา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขา ขนานพระนามว่า "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" ตามพระอิสริยยศก่อนหน้านี้ ซึ่งแปลความได้ว่า ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่าง กระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง

 

Sponsored Ad

 

    ๒. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร มีพระนามเป็นภาษาอังกฤษว่า His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti

    ๓. หลังประสูติพระองค์ทรงมีอาการแพ้ฝุ่นละออง และจามบ้าง ทว่าเมื่อครั้งเสด็จฯ ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบิดา ซึ่งต้องเสด็จฯ เข้าไปยังห้องสวดมนต์ ที่มีทั้งเทียนและควันธูป ก็ทรงไม่มีอาการประชวรใดๆ เลย

    ๔. ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ Bavarian International School ในเขตไฮม์เฮาส์เซ่น (Haimhausen) รัฐบาวาเรีย ทางตอนเหนือของนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี

 

Sponsored Ad

 

    ๕. เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงเรียนจบชั้นอนุบาล ๒ ทรงได้รับพระราชทานรางวัลนักเรียนที่มีพัฒนาการดีขึ้นตลอดปีการศึกษา อีกทั้งยังทรงร่วมกับพระสหายชั้นอนุบาล ๒ โชว์การแสดงบนเวทีในชุด "เต้นรำ ทำครัว" โดยฉลองพระองค์ในชุดพ่อครัวน้อย

    ๖. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงโปรดวิชาศิลปะ ดนตรี ร้องเพลงพร้อมเต้นไปด้วย โดยเฉพาะเพลงการ์ตูน รำวงวันลอยกระทง งามแสงเดือน และจีบนิ้วรำวงได้ อีกทั้งทรงร้องเพลงรีรีข้าวสารได้ แต่ไม่ทรงเล่น

 

Sponsored Ad

 

    ๗. เมื่อมีผู้ใดทำให้ขัดพระทัย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ จะดูดพระอังคุฐ และนิ่ง จากนั้นจะไปซบหาพระพี่เลี้ยง หรือผู้ใกล้ชิดทันที

    ๘. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงโปรดชีสทุกชนิด และทรงโปรดผลไม้อย่างกล้วยหอม และกล้วยไข่มาก อีกทั้งยังทรงโปรดสัตว์เลี้ยงมาก โดยเฉพาะเต่า และปลาทอง

 

Sponsored Ad

 

    ๙. ของเล่นที่พระองค์โปรดที่สุด คือ เฮลิคอปเตอร์ ที่สมเด็จพระบิดาทรงพระราชทานให้

    ๑๐. เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปโรงเรียน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ จะเสด็จฯ ไปกราบพระบรมฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมปู่ กราบพระพุทธรูป ๓ องค์ และรับสั่งอัญชลี วันทา อภิวาท 

 

Sponsored Ad

 

    เมื่อทรงได้ยินเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี หรือทรงร้องเพลงนี้เองจะทรงยืนตรงทันที หรือทุกครั้งที่ประทับรถผ่านวังสวนจิตรลดา จะยกมือไหว้ เมื่อพระมารดาทรงถามว่า ไหว้อะไร พระองค์จะรับสั่งว่า "ไหว้ทูลกระหม่อมปู่กับสมเด็จย่า" เวลาผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ของทูลกระหม่อมปู่กับสมเด็จย่า ตามเส้นทางที่นั่งรถผ่านก็ยกมือไหว้ทุกครั้งเช่นกัน

    เมื่อแรกประสูติ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงมีน้ำหนัก ๒,๖๘๐ กรัม ความยาวพระองค์ ๔๗ เซนติเมตร รอบพระเศียร ๓๑ เซนติเมตร ลืมพระเนตรเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง พระเนตรโต พระนาสิกโด่ง ประสูติเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ และในปีนี้ทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๕ ปี

ที่มา : khaosaan

บทความที่คุณอาจสนใจ