แถลงการณ์สำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประสบอุบัติเหตุ งดพระราชกรณียกิจ 2 เดือน

คอมเมนต์:

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประสบอุบัติเหตุ คณะแพทย์ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายการรักษา

    "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ทรงพระประชวร ทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา คณะแพทย์ถวายความเห็นว่าควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นเวลา 2 เดือน

    สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า พระองค์ทรงพระประชวร เนื่องจากทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติ ในเวลาเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2564

 

Sponsored Ad

 

    โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก

 

Sponsored Ad

 

    ซึ่งทางคณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่า ควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

    สำนักพระราชวัง

    11 มกราคม พุทธศักราช 2564

แถลงการณ์จากสำนักพระราชวัง

.

ที่มา : prachachat, สำนักพระราชวัง

บทความที่คุณอาจสนใจ