"ทูลกระหม่อม" ทรงโพสต์ขอโอกาส หลังถูกเสนอพระนาม "เป็นนายกฯ" ยันอยู่ในฐานะสามัญชน!

คอมเมนต์:

"ทูลกระหม่อมฯ" ยันอยู่ในฐานะสามัญชน!ทรงโพสไอจี ขอโอกาสนำประเทศไปสู่ความรุ่งเรือง

        ช่วงเช้าของวันนี้ พรรคไทยรักษาชาติ เสนอพระนาม “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” ในบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค เมื่อเช้าที่ผ่านมา

        ล่าสุด ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสไอจีส่วนพระองค์ ความว่า “ขอขอบคุณสำหรับความรัก และทุกกำลังใจ และความสนับสนุนจากพวกเราคนไทยทุกคน ดิฉันซาบซึ้งที่สุด และอยากบอกว่าอยากเห็นพวกเราได้มีโอกาส มีสิทธิ์ที่จะมีโอกาส และมีความสุขในประเทศของเรา

 

Sponsored Ad

 

        และขอชี้แจงว่า ดิฉันได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และอยู่ในฐานะสามัญชนแล้ว ดิฉันจึงขอใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างสามัญชน ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมาย และข้าพเจ้ายินยอมให้พรรคไทยรักษาชาติ ใช้ชื่อเพื่อเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นเพียงการแสดงสิทธิ เสรีภาพ และความไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆ เหนือปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

 

Sponsored Ad

 

        หากแต่การกระทำครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยความจริงใจ และความตั้งใจเสียสละในการขอโอกาสนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง”

        ย้อนราชกิจจานุเบกษา ปี 2515 ฉบับพิเศษ ทูลกระหม่อมฯ ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ทรงพระดำริเห็นถ่องแท้การดำรงฐานันดรศักดิ์ กอปรด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงหลายด้าน...

 

Sponsored Ad

 

        ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2515 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 112 ฉบับพิเศษหน้า 1 ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ โดยระบุว่า

 

Sponsored Ad

 

        ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ได้ทรงพระดำริเห็นถ่องแท้ด้วยพระองค์เองแล้วว่า การดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ในฐานะสมเด็จเจ้าฟ้าเป็นกิจพิเศษ กอปรด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงหลายด้าน ไม่ทรงสามารถจะปฏิบัติให้สมบูรณ์โดยตลอดได้ จึงขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และขอรับสนองพระเดชพระคุณในฐานะเป็นสามัญชน ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต จึงขออัญเชิญพระบรมราชโองการมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Sponsored Ad

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2515

โพสต์ต้นฉบับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

        ย้อนราชกิจจานุเบกษา เผยสาเหตุ “ทูลกระหม่อมฯ” ลาออกฐานันดรศักดิ์

        เอาจริง ! ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงตอบรับ ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พรรคไทยรักษาชาติ

ข้อมูลจาก Nichax, amarintv

บทความที่คุณอาจสนใจ