นายกฯ "ประยุทธ์" ลั่น มีผู้ไม่หวังดี บ่อนทำลายสถาบัน แนะควรสอดส่องดูแลลูกหลาน

คอมเมนต์:

นายกฯ ปลุก มีผู้ไม่หวังดี บ่อนทำลายชาติ ผ่านโซเชียล แนะ ดูแลลูกหลานใกล้ชิด

        นายกรัฐมนตรี ส่งสาร ปลุก มีผู้ไม่หวังดี บ่อนทำลายชาติ ผ่านโซเชียล แนะ ดูแลลูกหลานใกล้ชิด!

        เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งสารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใจความว่า...

 

Sponsored Ad

 

        สารจากนายกรัฐมนตรี 1 เม.ย.62

        สถานการณ์ในบ้านเมืองเราขณะน้ี ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถดำรงวิถีชีวิต ประกอบ อาชีพทำม าหากินได้อย่างเป็นปกติสุข แต่ยังคงมีผู้ที่ไม่หวังดีบางคนบางกลุ่มได้พยายามบิดเบือน ข่าวสารข้อเท็จจริงในหลายๆประเด็น มีการ ใช้โซเชียลมีเดีย และ ใช้บุคคลบางกลุ่มเข้ามาปลูกฝัง แนวคิดที่ไม่ถูกต้อง แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อมุ่งหวัง ให้บ้านเมืองเกิดความไม่สงบ และ บ่อนทำลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

Sponsored Ad

 

        ทั้งนี้ รัฐบาลและ คสช. รับทราบสถานการณ์ มาโดยต่อเนื่อง และได้บังคับใช้กฎหมายปกติ อย่างเคร่งครัด โดยให้กระบวนการยุติธรรม และ หน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการไป มิได้ใช้อำนาจพิเศษมาดำเนินการใดๆทั้งสิ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องอาศัยความ ร่วมมือ จากพี่น้องประชาชนทุกคน ช่วยกัน สอดส่องดูแล

        ผู้ปกครอง ควรต้องเอาใจใส่ลูกหลานของตน และ บุคคลใกล้ชิด ครูอาจารย์ ควรต้องอบรม บ่มนิสัย ดูแลลูกศิษย์อย่างเข้าถึง ข้าราชการ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และครอบครัว สิ่งสำคัญคือ การรับรู้ ข่าวสารจะต้องมีการพิจารณา อย่างมีเหตุมีผล ศึกษาให้ดี หากพวกเราทุกคน ร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันปกป้องบ้านเมือง ไม่ให้สั่นคลอน หรือ กลับไปสู่ความวุ่นวายได้ และประเทศชาติ จะไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง อย่างมั่นคง และ ยั่งยืน

จากโพสต์ต้นฉบับ

ข้อมูลและภาพ จาก khaosod / kapook

บทความที่คุณอาจสนใจ